+

Du er på vores gamle hjemmeside - gå til vores nye site her.

Beskatning

Læs om beskatning af feriehusudlejning

De generelle regler for beskatning af indkomst ved udlejning af fritidshuse udenfor erhverv. Lejeindtægt samt indtægter for forbrugsafgifter skal selvangives. Der findes 2 forskellige opgørelsesmetoder; fast fradrag på 40% og regnskabsmæssigt fradrag.

 

Beregn skattegrundlag

Samlet lejeindtægt (inkl. el, varme mm.)
Beregn
Lejeindtægt Kr. 0
Bundfradrag Kr. 0
Lejeindtægt - bundfradrag Kr. 0
Fradrag * 0% Kr. 0
Til beskatning Kr. 0

Eksempel 1: Fast fradrag på 40%

Denne metode er den letteste og dermed også den mest benyttede til udlejning af feriehuse og ideel til udlejere, hvis udlejning er begrænset af f.eks. egne ophold i feriehuset.

Vælges denne metode er de første 60.000 kr. af bruttolejeindtægten pr. fritidshus skattefri. Hvis ejendommen sælges kan både køber og sælger få 60.000 kr. bundfradrag for året. Er der tale om udlejning af et sommerhus, som er ejet af flere i forening, er det samlede antal ejere alene berettiget til et bundfradrag på 60.000 kr. i forbindelse med opgørelse af den skattepligtige lejeindtægt.

Al indtægt (husleje plus lejernes betaling for strøm, olie, telefon m.m.) kan efter bundfradraget på 60.000 kr. fratrækkes yderligere et fradrag på 40%. 40% fradraget dækker samtlige udgifter forbundet med udlejningen. Du skal betale fuld ejendomsværdiskat af sommerhuset hele indkomståret - og der kan ikke fradrages ejendomsskatter ud over 40% fradraget. Det resterende beløb beskattes som kapitalindkomst.

Eksempel 1: Fast fradrag på 40%

Bruttolejeindtægt Kr. 72.000
+ strøm, olie, telefon m.m. Kr. 8.000
Samlet lejeindtægt Kr. 80.000
Skattefrit fradrag / Bundfradrag Kr. 60.000
Lejeindtægt - bundfradrag Kr. 20.000
Yderlige fradrag på 40% af 20.000 kr. Kr. 8.000
Til beskatning (som kapitalindkomstskat) Kr. 12.000

Det skattefri bundfradrag på kr. 60.000,- er 2018 takst og indeksreguleret.

Ejendomsværdiskat og renteudgifter

Du betaler fuld ejendomsværdiskat af feriehuset. Renteudgifterne vedr. lån i huset kan fratrækkes fuldt ud i din skattepligtige indkomst, som negativ kapitalindkomst.

Eksempel 2: Regnskabsmæssigt fradrag

Da denne metode udregningsmæssigt er en smule mere kompliceret, henviser vi til SKAT hjemmeside.

Anbefaling

Er du i tvivl om, hvilken metode du skal vælge, vil 40% reglen nok være at anbefale. Ved denne metode skal der fx ikke gemmes kvitteringer for afholdte udgifter. Bemærk desuden, at hvis du én gang har valgt at bruge det regnskabsmæssige fradrag, kan du ikke senere vælge at opgøre udgifterne efter 40% reglen.

Yderligere information findes i pjecen “Udlejning af bolig”, som kan rekvireres hos SKAT eller på SKATS hjemmeside.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Eksklusive tilbud
Inspiration til din næste ferie
Nyheder før alle andre og meget mere

 


Tilmeld